English language
Български език
marker
close
Монтаж и проекти


Монтаж и проекти Как промените в разстоянието между покривните греди или подпорите влияе на устойчивостта на листа към огъване Ако се увеличи ширината на листа (който е свързан с конструкцията от всички четири страни), резултатът ще бъде, че товарът, необходим за достигане на същата деформация ще намалява постепенно с увеличаването на ширината на листа. На определена критична ширина натоварването не трябва да се промени изобщо, за да се достигне първоначалното ниво на деформация и гредите по дължината на листа няма да допринесат за поддържането на листа. Как промените в разстоянието между гредите влияе на устойчивостта на листа към огъване Ако вземем например един квадратен лист (с равни дължина и ширина) , който бива поддържан от всичките четири страни от стоманена конструкция, и приложим натоварване от определен вид, листът ще се огъне. Сега, нека да запазим същите параметри на свързването и да увеличим дължината на листа , като след това приложим натоварване , за да получим същата деформация като преди. Ще разберем, че до определена асимптотична дължина на листа, натоварването, необходимо за постигане на същата деформация, постепенно намалява . След като тази асимптотична дължина на листа е надхвърлена, първоначалното ниво на деформация може да бъде достигнато без да се променя нивото на натоварване. По този начин можем да заключим, че когато надвишават определена дължина на листа, гредите, които поддържат листовете по ширина, не допринасят за устойчивостта на листа към огъване и като такива са ненужни. При тези обстоятелства можем да кажем, че поведението на листовете е като че ли са свързани с конструкцията странично / странична конфигурация Монтаж на листове Polygal върху конструкция В архитектурата листата Polygal обикновено се монтират в алуминиеви или поликарбонатни профили, които се поддържат по тяхната дължина и ширина от покривните гредите и надлъжните греди на тавана. При приложение в парници, листовете са свързани директно с конструкцията на паника посредством винтове. Листовете Polygal са геометрично асиметрични на дължина и ширина, и като такива експлоатационните им качества при натоварване се променят в зависимост от промяната в размера им. Инструкции за работа Продуктите Polygal се доставят обикновено в контейнери 20 ' или 40', защитени от двете страни с полиетиленови листове срещу надраскване, и защитени от движение вътре в контейнера. Краищата на покривалото са запечатани със самозалепваща лента с цел да се предотврати проникването на прах и насекоми в релефа на листовете. Максималната дължина на лист е 5,8 метра за контейнер 20 ' и 11.8 метра за контейнер 40'. Доставката на листове с различна от тези дължина трябва да бъде съгласувано предварително с регионалния мениджър продажби. Препоръчително е контейнерите да се разтоварват на ръка с помощта на наклонена транспортна лента с регулируема височина. Листовете не трябва да се излагат на слънчева светлина и трябва да се съхраняват според указанията за съхранение на компанията. Техническият отдел на Polygal е на разположение за всички въпроси, свързани с разтоварването, съхраняването и използването на Polygal листове. Почистване Листовете Polygal - стандартни и специални - ще бъдат с по-дълъг и по-добър експлоатационен срок, ако ги почиствате по следния прост начин: • Изплакнете листа с вода • Използвайте топла сапунена вода (мек течен препарат за съдове), за да почистите листовете. Ако остане някаква мръсотия, избършете внимателно с мека кърпа. • Изплакнете и подсушете с мека кърпа, ако е възможно, за да не останат петна от капките вода. НЕ използвайте гъби, гумени чистачки, четки или остри инструменти, тъй като те могат да повредят защитното UV покритие. Рязане и пробиване Листовете Polygal могат да се режат и пробиват като се използват стандартни инструменти за дървообработване. Рязане – със стандартен циркуляр, ножовка или обикновен трион с 8-12 зъба на инч. По-тънки разрези могат да се правят с макетен нож. Пробиване – със стандартен свредел за дърво. Подрязване – със стандартен макетен нож. Монтаж и проекти • Инструкциите за инсталиране на HCP свързана поликарбонатна система • Инструкции за монтаж за 6-16 система за остъкляване с алуминий Детайлни схеми Припокриване по дължина Свързване по дължина, профил - 10мм Свързване по дължина, профил - 8 мм Свързване по дължина - детайл - 8 мм Свързване по дължина - детайл - 10 мм Свързване по дължина - детайл - 16мм Пирамида Mega-Lock извита структура Mega-Lock пирамидална структура Основна пирамида за покриви Свързване- 8 мм Свързване – 10 мм Свързване - 16 мм Ръб - 8 мм Ръб - 10 мм Ръб - 16 мм Било на покрив - 8 мм Било на покрив - 10 мм Било на покрив - 16 мм Било на покрив Основен покрив - било Свързване – 8 мм Свързване - 10 мм Свързване - 16 мм Ръб – 8 мм Ръб – 10 мм Ръб – 16 мм Улей на стена - 8 мм Улей на стена - 10 мм Улей на стена - 16 мм Било на покрив - 8 мм Било на покрив – 10 мм Било на покрив - 16 мм Странична стена - 8 мм Странична стена - 10 мм Странична стена - 16 мм Страна - 8 мм Страна - 10 мм Страна - 16 мм Единичен модул Основен модул Mega-Lock модулна структура Свързване – 8 мм Свързване - 10 мм Свързване - 16 мм Ръб – 8 мм Ръб – 10 мм Ръб – 16 мм Странична стена - 10 мм Странична стена - 16 мм Странична стена - 8 мм Страна - 8 мм Страна - 10 мм Страна - 16 мм Стена - 8 мм Стена - 10 мм Стена - 16 мм Свод Основен свод Mega-Lock куполна структура Свързване – 8 мм Свързване - 10 мм Свързване - 16 мм Ръб – 8 мм Ръб – 10 мм Ръб – 16 мм Било на покрив - 8 мм Било на покрив – 10 мм Било на покрив - 16 мм Окачена фасада Основна стена Свързване – 8 мм Свързване - 10 мм Свързване - 16 мм Страна – 8 мм Страна – 10 мм Страна – 16 мм Напречна греда – 8 мм Напречна греда – 10 мм Напречна греда – 10 мм Връх – 8 мм Връх – 10 мм Връх – 16 мм Обект 25 мм детайли Свързване - 25 мм Ръб – 25 мм Примерен детайл (1) – 25 мм Примерен детайл (2) – 25 мм Троен клип Свързване детайли Ръб и страна - детайли Главно свързване – детайли Напречна греда - детайли Свод Основен свод – детайли Свързване – 8 мм Свързване - 10 мм Свързване - 16 мм Ръб – 8 мм Ръб – 10 мм Ръб – 16 мм Улей – 8 мм Улей – 10 мм Улей – 16 мм Странична стена - 10 мм Странична стена - 16 мм Странична стена - 8 мм Страна - 8 мм Страна - 10 мм Страна - 16 мм Улама детайли Улама детайли Складиране преди монтаж Да се съхранява на сухо, тъмно и проветриво място, ДА НЕ СЕ излага на слънчева светлина, вятър, замърсяване и твърди предмети, за да се предотвратят евентуални повреди. Складирайте на равна чиста издадена повърхност, поставени върху мек материал (картон), за да се предотврати повреждане . Препоръчва се да се подреждат подпрени и леко наклонени. Ако са подредени една върху друга, наредете до максимална височина от 3 метра. Ако е складират навън, листата трябва да бъдат покрити с непрозрачен материал (картон, дърво, EPDM лист и т.н.), който да осигури защита от слънчевите лъчи. Ако е складират навън, ДА НЕ СЕ съхраняват под гъвкави PVC покривала. Ако е складират навън и са изложени на слънчева светлина, полиетиленовото защитно фолио ще се залепи върху листата и НЯМА ДА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕНО.
Телефон: +35924912384
close
slideshow